Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach prowadzonej polityki prorodzinnej wprowadza program „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, mający za zadanie promowanie modelu rodziny z dziećmi, kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, a także umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych. Program skierowany jest do  rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz rodzin zastępczych,  zakłada szereg ulg i zniżek w opłatach za korzystanie z dóbr kultury i rekreacji z terenu województwa podkarpackiego. Program zakłada rozszerzenie katalogu form wsparcia, a także włączanie do programu nowych Partnerów.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do Programu Firmy, Przedsiębiorstwa, a także Organizacje Pozarządowe, by wspólnie zadbać o rodziny wielodzietne na Podkarpaciu. Przystępując do Programu zyskają Państwo nie tylko nowego, stałego Klienta, lecz również będzie to czytelnym znakiem prospołecznego nastawienia Waszej Firmy. Ponadto uczestnictwo w Programie jest znakomitą okazją dla Państwa na wykreowanie pozytywnego wizerunku. Realizator Programu przeprowadzi akcję promocyjną, umieszczając informację o wszystkich Partnerach Programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny na stronie internetowej www.wkdr.pl dedykowanej Programowi. Tym samym Państwa Firma zyska możliwość posługiwania  się logotypem Programu we własnych materiałach promocyjnych.

Aby stać się Partnerem Programu należy złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie deklarację uczestnictwa w programie z określeniem proponowanego wsparcia w ramach Programu. Formularz zgłoszeniowy oraz ramowy wzór porozumienia dostępne są na stronie www.wkdr.pl jak również szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym 17 850 83 21.

Liczymy, że w trosce o Rodziny Wielodzietne województwa podkarpackiego włączą się Państwo w działania w ramach Programu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, odnosząc przy tym również ogromną satysfakcję ze zrealizowanego dzieła.

Ulgi i zwolnienia zobacz wszystkie »