Jednostka koordynująca Program „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

ul. Hetmańska 120
35–078 Rzeszów
tel. 17 850 79 43
e–mail: rops@wkdr.pl

Ulgi i zwolnienia zobacz wszystkie »