Samorząd Województwa Podkarpackiego kontynuuje, przyjęty w 2013 roku Program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Program został przedłużony  na kolejne 5 lat tj. do 14 stycznia 2024 roku.  W związku z powyższym osoby, którym ważność  Karty upływa z dniem 14 stycznia 2019r. (a nie tracą uprawnień do jej posiadania) mogą zaktualizować Karty, poprzez złożenie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wniosku o aktualizację Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny (wraz z Kartami), dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Ulgi i zwolnienia zobacz wszystkie »